Zpětná logistika

Poprodejní služby a zpětná logistika již nejsou opomíjenou součástí strategie podpory zákazníků. V dnešním světě spotřebitelé sdílejí své zkušenosti na internetu, vaše schopnost řešení servisních událostí se stává součástí jména Vaší společnosti. Rádi bychom Vám pomohli zajistit spokojenost koncových zákazníků.

Navíc, zatímco většina elektronických produktů má relativně krátký životní cyklus, určitá hodnota může být získána z vadných jednotek a případně navrácena do dodavatelského řetězce, pokud existuje infrastruktura, která by toto umožnila.

Jedná se o řízení a zpracování autorizovaných vratek od maloobchodníků a distributorů, za které bude poskytnut kredit. Vrácené produkty budou zkontrolovány a renovovány pro případný přeprodej. Údaje z vráceného zboží budou zaznamenány s cílem, aby byl správně spočítán kredit, který bude poskytnut distributorům nebo retailerům.

Specializujeme se na reverzní logistické služby a věříme, že může vyřešit Vaše potřeby prostřednictvím:

Vrácení stejné jednotky:

Vaši zákazníci očekávají, že jejich jednotky budou opraveny a vráceny bez prodlení, ale náhrada / výměna není vždy možná (např. u produktů upravených dle přání zákazníka). V tomto případě nabízíme následující servisní modely:

  • PUR: vyzvednutí, oprava, vrácení (pick up, repair, return): jednotka je vyzvednuta v místě určeném zákazníkem, odeslána do našeho servisního střediska, opravena a vrácena.
  • PPUR: zabalení, vyzvednutí, oprava, vrácení (packing out, pick up, repair, return: dodání speciální krabici před vyzvednutím, následná informace od zákazníka o termínu vyzvednu zásilky a poté následuje stejný proces jako u modelu PUR.

Vrácení náhradní jednotky:

Jde o čas. Váš zákazník očekává, že bude „provozuschopný“ co možná nejdříve. V tomto případě, nejlepší možnou volbou je poskytnutí náhradní jednotky. Toto řešení je závislé na centrálním skladovacím místě, ze kterého mohou být nové nebo opravené jednotky distribuovány. V tomto případě nabízíme tyto modely:

  • Nahrazení: Možná si nepřejete opravit vadný díl. Toto může nastat v případě, že náklady na dopravu budou převyšovat hodnotu opraveného dílu. My dokážeme dodat nové díly na jakékoliv místo.
  • Výměna: Dodáme náhradní díl Vašim zákazníkům na základě specifikace tohoto dílu. Pokud si budete přát, můžeme zajistit dopravu, vyzvednutí a doručení s cílem integrovat naše procesy s Vaším call centrem.
  • AEU (advanced exchange unit): Výměna vadného dílu za nový probíhá prostředníctním kurýra v místě určeném zákazníkem. Vadný díl je následně kurýrem zabalen do krabice a převezen do našeho opravárenského centra .